Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.9%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0.4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.6 процентни пункта.
В номинално изражение през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
• Доходът от работна заплата нараства от 1 011 на 1 142 лв. (с 12.9%).
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2.6%).
• Доходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7.9%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30.9%).

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13.3% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (12.1%).

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0.8 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:
• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%).
• Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6%).
• Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%).
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11.1%).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%).

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники
 

Добавете коментар

Все комментарии пользователей, размещаемые на сайте, являются постмодерируемыми. Это означает, что администратор читает сообщения после их размещения на ресурсе, и имеет право удалить их без каких-либо дополнительных объяснений. Запрещается писать комментарии только БОЛЬШИМИ или latinskimi буквами.