Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Университети

Show map
Варненский Университет Менеджмента

, ул. Оборище №13

Варненский Университет Менеджмента (ВУМ) или Varna University of Management - международное высшее образовательное учреждение. На сегодняшний день, одно из лучших в Болгарии!Благодаря уникальным партнерскимFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:+359 52 300 680
E-mail:
Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра

, ВСУ "Черноризец Храбър", к.к. Чайка

Варненский свободный университет им.Черноризца Храбра самый большой негосударственный университет в Болгарии. Университет является признанным академическим центром, где обучаются болгарские и иностранные студенFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:052/355-106
E-mail:
Висшето Училище по телекомуникации и пощи

, "Студентски град" ул. "Академик Стефан Младенов" № 1

Висшето Училище по телекомуникации и пощи е правоприемник на Държавното телеграфопощенско училище, което е основано с указ на княз Александър I на 31 декември 1881 г.През 1923 с указ № 60 цар Борис III утвъFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:02 86 22 893
E-mail:
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”

, ул. "Гео Милев" 158

Мисията на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:+359 (2) 9709-211
E-mail:
Националната академия за театрално и филмово изкуство

, ул. " Г. С. Раковски ” 108А

ационалната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" чества своя 60 годишен юбилей през 2008 година. Започнала своята история като двугодишна театрална школа към Народния театър "ИванFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:02 923 1225
E-mail:
Нов български университет

, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Великото народно събрание. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималнияFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:02/ 8110 110
E-mail:
Университет по архитектура, строителство и геодезия

, бул. Христо Смирненски № 1

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г. 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуванFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:02 9635245
E-mail:
Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски"

, Студентски град, ул."Боян Каменов"

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери поFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:02/8060530
E-mail:
Химикотехнологичният и металургичен университет

, бул. Климент Охридски, 8

Химикотехнологичният и металургичен университет е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България. Университетът предлага обучение по широк спектър специалности в степените бакалавъFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:(+359 2) 81-63-100
E-mail:
Техническият университет - София

, бул."Кл. Охридски" 8

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложениFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Медицински Университет - София

, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

Медицинският университет на България се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният, най-дълголетният. Университетът, единствен в страната, който най-пълно покрива критериите за висше образованиFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:(02) 9531 174
Аграрен университет

, бул. Менделеев 12

От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и оFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:(032) 654200
Филиалът на Технически Университет - София в гр. Пловдив

, ул. "Цанко Дюстабанов" №25

Филиалът е създаден през 1986 г. като изнесено звено на Технически Университет (ТУ) - София на територията на гр. Пловдив.С разпореждане на Министерския съвет N 30 / 13.06.1990 г. Филиалът става самостоятеFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:(+359 32) 659 559
E-mail:
Университетът по хранителни технологии

, бул. „Марица“ 26

Основан през 1953 като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подходFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:032 643 005
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

, ул. "Цар Асен" 24

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след СофиFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:032/261-261
Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”

, ул. "Университетска" 115

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин ПреславскFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:+359 54 830 495
E-mail:
Высшее военно-морское училище “Н. Й. Вапцаров”

, ул. "Васил Друмев" № 73

Мисията на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е да формира необходимите знания, практико-приложни умения и лидерски качества на своите обучаеми, удовлетворяващи потребността от висококвалифицирани кадри за реализацията наFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:052/ 632 015
E-mail:
Технически университет – Варна

, ул. Студентска 1

Технически университет–Варна е държавна образователна институция,която е поела предизвикателството и отговорността да обслужва потребностите на обществото от обучение и развитие в условията на глобални технологFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:052 383 222
Медицински университет – Варна

, ул. Марин Дринов 55

Медицински университет – Варна е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиция. Класическите модели на преподаване тук умело се съчетават с най-модерните технологии - 3D обучение по анаFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:+ 359 52 677 050
E-mail:
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

, ул. „Теодосий Търновски“ № 2

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е вторият по големина университет в България. През есента на 1963 г. във Велико Търново разтваря врати първото извънстолично висше учебно заведение. В начFLD_COREDESC_ELLIPSIS

Тел.:+359 62 618 333
E-mail: