Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

ВУЗы

Открыть карту
Националният военен университет “Васил Левски”

, бул. "България" №76

Националният военен университет “Васил Левски” е създаден с решение на 39-тото Народно събрание от 14.06.2002 г. чрез преобразуване на Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски” – гр. Велико Търново, Ви...

Тел.:062/618822
E-mail:
Стопанска академия „Д. А. Ценов"

, ул." Емануил Чакъров" 2

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е водеща образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 18 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и управление,...

Тел.:(0631) 66 201
E-mail:
Тракийският университет

, Студентски град

Тракийският университет предоставя висококачествено висше образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техникатаи технологиите, селското стопанство, икономи...

Тел.:(+359) 042 699 202
E-mail:
Русенският университет "Ангел Кънчев"

, ул. "Студентска" 8

Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства...

Тел.:(+359) 082 888 465
E-mail:
Медицински университет – Плевен

, ул. "Св. Климент Охридски" 1

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979...

Тел.:064 884 101
E-mail:
Техническият университет – Габрово

, "Хаджи Димитър" 4

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на нас...

Тел.:066 827 543
E-mail:
Международно висше бизнес училище

, ул. Гурко 14

Международното висше бизнес училище е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Училището и страната и включва академични партньори от разл...

Тел.:+359 (0)723 68 812
E-mail:
Югозападният университет "Неофит Рилски"

, ул. "Иван Михайлов" 66

Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски програми и 43 научни специалности (докторски програми)....

Тел.:+359 73 88 55 05
E-mail:
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

, бул. "Проф. Яким Якимов" № 1

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно инс...

Тел.:(056) 716 407
Бургаският свободен университет (БСУ)

, бул. "Сан Стефано" 62

Бургасский свободный университет (БСУ) создан решением Великого народного собрания от 18.09.1991 г. и является одним из первых частных университетов в стране. Университет аккредитирован Национальным агенством о...

Тел.:( 056 ) 900-400
E-mail:
Национална спортна академия Васил Левски

, Студентски град НСА

Национална спортна академия Васил Левски е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления - спорт, физическо въпитание, кинези...

Тел.:(02) 40 14 100
Университетът за национално и световно стопанство

, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС

Университетът за национално и световно стопанство се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и а...

Тел.:(02) 8195 211
Экономический университет - Варна

, бул. Княз Борис I № 77

За свою 95-летнюю историю Экономический университет-Варна подготовил свыше 110 тысяч экономистов, среди которых много иностранных граждан более чем из 60 стран. Сегодня в Университете обучаются 13 000 болгарс...

Тел.:+359 52643360
E-mail:
Софийският университет „Св. Климент Охридски“

, бул. „Цар Освободител“ 15

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.Като самосто...

Тел.:(02) 9308 200